+48 694 400 454

Polityka prywatności
i plików cookies

§ 1

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www. taigadog.pl prowadzony jest przez
Wyjście Awaryjne Monika Krupa
z siedzibą w Babicach Nowych 05-082, przy ul. Wieruchowska 39,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
o numerze NIP: 1181255536.
, zwany dalej „Sprzedawcą”,wprowadza niniejszą Politykę Prywatności, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę podaje dane osobowe.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
3. Wszelkie dane osobowe, które Klient poda, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 3

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane Klienta otrzymujemy poprzez złożenie zamówienia.
3. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
– W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
– Przetwarzamy dane klienta dla celów funkcjonalności Sklepu w tym, dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu)
– Przetwarzamy dane klienta dla celów podatkowych i rachunkowych
– Przetwarzamy dane klienta dla celów marketingowych:
a) dane osobowe takie jak adres e-mail podany przez Klienta, imię i nazwisko, adres IP, telefon kontaktowy przetwarzane są w celu wysyłania Newslettera, prowadzenia komunikacji w profilach społecznościowych i monitorowania wizyt na stronie.
b) dane osobowe osób, które polubiły profile społecznościowe TAIGA DOG na Facebooku oraz Instagramie, Administrator może przetwarzać aby zarządzać profilami społecznościowymi, w tym komunikowania się z osobami, oraz organizowaniem konkursów .
5. Klient ma prawo:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
– do sprostowania swoich danych osobowych
– do ograniczenia przetwarzania danych, np. nie życzy sobie wysyłki Newslettera
– prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
6. Klient ma prawo dostępu żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 4

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji i realizacja prawa do odstąpienia od umowy, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu, umożliwienia Klientowi wyrażenia opinii o produkcie i publikacji tejże opinii.

§ 5

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Po tym czasie dane zostają usunięte. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń oraz okres przedawnienia zobowiązań podatkowych. W momencie odwołania zgody na przetwarzania danych osobowych, dane usuwane są natychmiast po poinformowaniu Klienta, w godzinach pracy Sklepu.

§ 6

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

Polityka plików cookie

Polityka plików “cookies” Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. taigadog.pl prowadzonego przez
Wyjście Awaryjne Monika Krupa
z siedzibą w Babicach Nowych 05-082, przy ul. Wieruchowska 39,
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
o numerze NIP: 1181255536.

1. Pliki “cookies” to dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Administrator strony nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron sklepu. Administrator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
– Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
8. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

NEWSLETTER

Zapisz się i odbierz 20 zł na zakupy!

Interests

gdpr2

Dziękujemy za zapis do newslettera.